Mercedes-Benz C-Class 2015 : Đầu đĩa

Mercedes C Class 2015 không chỉ là sự khởi đầu từ những gì Mercedes C Class đã được. Nó cảm thấy như một phá vỡ rõ ràng với quá khứ; và đó là một điều rất tốt. Thông thường, ô tô đang khóa chặt vào...